Gert Westmark VVS Konsult AB

Efter avslutad ingenjörsutbildning jobbade Gert en kort period på Katrineholms Tekniska Byrå fram till militärtjänstgöring.
Efter militärtjänstgöring som MC-ordonnans på I2 i Karlstad jobbade Gert på K-Konsult under 2,5 år som VVS-Konsult. Därefter 1,5 år på PO Perssons RIAB. Sedan drygt 11 år på Carlstad VVS-Projekt AB.

1998 startades Gert Westmark VVS Konsult som senare ombildades till AB.

        Konsultarbetet bedrivs på adressen Backarna Ängarna 5km utanför Fagerås.
En bondgård som har byggts om för att bedriva ett kontorsverksamhet.
På gården bedrivs även jordbruk med djurhållning med lösdrift av köttdjur.
Arbetsinsatsen i jordbruket fördelas inom familjen.

Idag är vi 4 st. som jobbar här:
Gert Westmark (VD) och sambon Christina (Ekonomi),
Göran Westmark konstruktör och injusterare,
Conny Skårsjövik Konstruktör.

Vi har en bred kundkrets på mer än 100 företag med olika inriktningar enl. nedanstående referenser.

Referenser:

Kommuner, Fastighetsbolag, Svenska kyrkan m fl. 
Flertal stora köpcentrum t ex Charlottenberg, Töcksfors, Flå (i Norge),
Nordby (Strömstad). Olika modultillverkare av lägenheter, skolor, mm.
Sågverk, Industri, VVS-teknik i Lab-lokaler för utveckling av produkter.
Fortifikatoriskt skyddade anläggningar, Brandstationer. 

Projektering och ritarbete till entreprenörer inom hela Sverige.

 Vi jobbar ofta med felsökning och åtgärdar problemanläggningar inom VVS-teknik.
Injustering av Värmesystem.


Westmark med över 40 år lång erfarenhet i branschen. 


VI SKAPAR ANPASSADE ENERGISYSTEM 

Skapa din hemsida gratis!